Nikon Imaging | Latvija | Europe

RŪPĒTIES PAR PLANĒTU, TVERT RĪTDIENU

Mēs palīdzam jums ieraudzīt pasauli, bet kādu pasauli jūs vēlaties redzēt? Uzņēmumā Nikon mēs vienmēr tiecamies pēc tā, lai meklētu jaunus ceļus: ar inovācijām, ilgtspējīgu ražošanu vai mūsu darbaspēka dažādību un ietveršanu, komunikācijas veidu. Mūsu nākotnes vīzija ir pasaule, kurā jūsu tvertie mirkļi un atmiņas iezīmēs ne tikai šo laikmetu, bet arī nākamās paaudzes.

Nikon un NOOR partnerība

Ja nebūtu mūsu atbalsta, nozīmīgi stāsti tā arī netiktu pastāstīti. Tieši tāpēc mēs lepojamies ar to, ka jau ilgus gadus esam izveidojuši partnerību ar NOOR fotoaģentūru un fondu. Šis ir pavisam jauna veida dokumentālo fotogrāfu kolektīvs, kas ļauj izteikties vājākajiem un sāk runāt par ilgu laiku noklusētiem jautājumiem. Mūsu NOOR partneri ir Nikon sūtņi; viņi neatlaidīgi pēta stāstus, kurus nedrīkst noklusēt, un Nikon-NOOR akadēmijā iedrošina jauno fotožurnālistu paaudzi.

Eiropa — mēs visi tajā esam kopā

Visur Eiropā mēs palīdzam mūsu vietējām kopienām un videi. Mēs to darām, dažādā veidā sadarbojoties, tostarp piesaistot sponsorus, ziedojumus un organizējot apmācību. Ieguvumu nodrošina ne tikai mūsu korporatīvās programmas; mēs iedrošinām arī mūsu darbiniekus ziedot savu laiku, lai ikviens palīdzētu padarīt savas valstis tīrākas, drošākas un ekoloģiskā ziņā draudzīgākas. Kad mēs visi strādājam kopā, mēs kļūstam par lielu spēku, kas nes izmaiņas.

Jauni risinājumi ilgtspējīgai pasaulei

Mēs tiecamies uz ilgtspēju trīs nozīmīgos veidos: izmantojam inovatīvas tehnoloģijas, lai risinātu sabiedrībā aktuālas problēmas, risinām vides problēmas, efektīvāk izmantojot resursus un samazinot oglekļa pēdu, un stiprinām savu pamata korporatīvo sociālo atbildību, saglabājot daudzveidīgu darbaspēku un piegādes ķēdi ar augstiem ētiskajiem standartiem. Mēs aktīvi meklējam ilgtspējīgus risinājumus visās mūsu darbības jomās.