Nikon Imaging | Latvija | Europe

Atbalsts mūsu vietējām kopienām

Mēs lepojamies ar mūsu atbalstītajām iniciatīvām un mūsu darbinieku paveikto, lai pasaule ikvienam kļūtu par labāku dzīves vietu. Šos projektus vada mūsu vietējās valstu darbinieku komandas, un tie ir tikai daži no veidiem, kā mēs palīdzam mūsu kopienām Eiropā.

Meiteņu diena — Vācija

Nikon GmbH ir iesaistījies valsts iniciatīvā, kuras laikā meitenes padsmitnieku vecumā tiek iedrošinātas pārdomāt iespēju izvēlēties profesijas, kurās tradicionāli darbojas vīrieši; 13–15 gadus vecas meitenes tiek aicinātas uz semināriem, kuros var uzzināt par mikroskopijas un fotografēšanas tehnisko pasauli.

Asins donoru kustība — Krievija

Nikon Russia divas reizes gadā organizē asins donoru akciju, lai sniegtu atbalstu bērniem ar dažādām asins slimībām. Ziedotās asinis tiek nodotas Dmitrija Rogačeva Nacionālajam pediatriskās hematoloģijas, onkoloģijas un imunoloģijas izpētes centram, kas nodrošina veselības aprūpi vairāk nekā 500 bērniem, kurus skārušas ar asinīm saistītas saslimšanas.

Pludmaļu sakopšana — Nīderlande

Nikon Europe un Nikon Netherlands sadarbībā ar fondu Sea First aicina risināt plastmasas atkritumu piesārņojuma problēmu vietējās pludmalēs. 44 Nikon darbinieku komanda, tostarp arī Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe un Nikon Europe BV prezidenti, dodas uz pludmalēm, lai trīs stundu laikā savāktu 2000 vienības atkritumu. Fonds Sea First arī saņēma ziedojumu par savu nozīmīgo darbu pludmaļu konservācijā, un fonda vadītājs uzstājās ar uzrunu par arvien pieaugošo jūras piesārņojuma problēmu un to, kā cilvēki var iesaistīties un risināt šo problēmu.

Samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt — Ungārija

Nikon Hungary atbalstīja vietējo skolas programmu, kuras ietvaros māca bērniem apzināties vides problēmas; uzņēmums uzdāvināja septiņas paletes papīra otrreizējai pārstrādei. Citas akcijas laikā tika savāktas rotaļlietas un apģērbi, lai Ziemassvētkos tos dalītu mazturīgajiem, tādējādi samazinot atkritumu apjomu un sniedzot nepieciešamo atbalstu mazāk aizsargātajiem.

Darbinieku izvēlēts labdarības pasākums — Apvienotā Karaliste un Ziemeļvalstis

Apvienotās Karalistes un Ziemeļvalstu Nikon darbinieki katru gadu izvēlas labdarības akciju, kuru atbalstīt. Kopš šīs iniciatīvas aizsākuma Apvienotajā Karalistē 2005. gadā darbinieki ir savākuši vairāk nekā 258 000 euro. Atbalstītās labdarības akcijas vienmēr ir saistītas ar veselības aprūpi, tostarp paliatīvo aprūpi, vēža pacientu aprūpi, Alcheimera slimības izpēti un garīgo veselību. Lai gan mūsu darbinieku uzmanība galvenokārt ir vērsta uz līdzekļu vākšanu, tomēr viņu centieni pievērš uzmanību labdarībai un iespējām iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Light on Small (Gaisma uz sīkumiem) — Nīderlande

Trīs mūsu uzņēmumi, kas atrodas Amsterdamā — Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV un Nikon Instruments Europe BV — kopš 2017. gada sadarbojas kopīgā projektā ar Foundation for Environmental Education (FEE — Vides Izglītības fonda) Ekoloģisko skolu iniciatīvu, izveidojot unikālu programmu “Gaisma uz sīkumiem”. Programma piesaista skolas vecuma bērnu uzmanību vides aizsardzības jautājumiem, finansējot mācību materiālu pilnveidošanas izmaksas un dāvinot Nikon mikroskopus un kameras. Šī programma, kas vēl nav noslēgusies, ir palīdzējusi jau aptuveni 300 bērniem piecās skolās.