Nikon Imaging | Latvija | Europe

23.03.2011

Paziņojums presei saistībā ar katastrofu Japānā (2.paziņojums)

Nikon grupa izsaka dzīļāko līdzjūtību Japānas zemestrīces izraisīto seku bojāgājušo tuviniekiem un līdzcietību visiem, ko šī traģēdija ir skārusi.

Nekavējoties pēc zemestrīces 11.martā tika izveidots Katastrofu novēršanas centrs, ko vada pats Nikon prezidents. Šis centrs apzina informāciju par cietušajiem darbiniekiem, pēta rūpnīcu iekārtu bojājumus un iespējas nekavējoties atsākt ražošanu. Sekojošais ir jaunākā informācija par zemestrīces ietekmi uz Nikon grupas uzņēmumu stāvokli un iespējām atsākt ražošanu.

1. Darbinieku drošība
Ar skumjām informējam, ka ir apstiprināta viena Nikon Sendai Corporation darbinieka nāve. Trīs darbinieku drošība Natori pilsētā, Mijagi prefektūrā, nav apstiprināta.

2. Ražošanas iekārtu bojājumi un prognozes par ražošanas atsākšanu

Viena no mūsu rūpnīcām un septiņi ražojošie meitasuzņēmumi atrodas Mijagi, Točigi un Ibaraki prefektūrā, kur postījumi ir ievērojami*. Pēc zemestrīces visās šajās rūpnīcās darbība tika pārtraukta.

Točigi Nikon Corporation ražošana tika atsākta piektdien, 18.martā.

Sendai Nikon Corporation un Mijagi Precision Co., kuras abas ir smagi cietušas, plānots darbību atjaunot līdz marta beigām. Citās rūpnīcās darbību plānots atjaunot ar 23.martu.

Kaut arī ražošana tiks atsākta visās rūpnīcās, tomēr esam bažīgi, ka nespēsim apmierināt patērētāju vajadzības, jo pastāv elektrības pazušanas risks, tāpat sagādnieki un detaļu piegādātāji var tikt aizkavēti. Kamēr darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu ražošanu, esam pateicīgi klientiem, kas izrāda sapratni, ņemot vērā radušos apstākļus.

Gribam uzsvērt uzņēmumu Precision Equipment, Instruments Business un Imaging business klientiem, ka sniedzam nepieciešamo palīdzību cietušajām rūpnīcām to atjaunošanā un darbības atsākšanā.

3. Bojājumu ietekme uz biznesu nākotnē
Turpinām novērtēt, kā pekšņā zemestrīce, plānotie elektrības zudumi ietekmēs mūsu grupas uzņēmumus un biznesa darbību. Par jaunumiem, kas būtiski mainīs mūsu prognozes, informēsim nekavējoties.

* Ražotņu un meitasuzņēmumu atrašanās vietas:

Mito Plant, Nikon Corporation: Mito,Ibaraki prefektūra

Sendai Nikon Corporation: Natori, Mijagi prefektūra

Miyagi Nikon Precision Co., Ltd.: Zao-machi, Katta-gun, Mijagi prefektūra

Zao factory, Nikon-Trimble Co., Ltd.: Zao-machi,
Katta-gun, Mijagi prefektūra

Tochigi Nikon Corporation: Otawara, Točigi prefektūra

Tochigi Nikon Precision Co., Ltd.: Otawara, Točigi prefektūra

Kurobane Nikon Co., Ltd. : Otawara, Točigi prefektūra

Nasu Nikon Co., Ltd. : Nasukarasuyama, Točigi prefektūra

Piezīmes:
Nikon-Trimble Co., Ltd. ir kapitāla metodes uzņēmums (Nikon pieder daļa uzņēmuma).

Nasu Nikon Co., Ltd. ir Nikon-Essilor Co., Ltd. meitasuzņēmums, kurš, savukārt, ir kapitāla metodes uzņēmums (Nikon pieder daļa uzņēmuma).