LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 • 1. Piemērošana

 • 2. Lietošanas ierobežojumi saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām

 • 3. Preču zīmes

 • 4. Nepieļaujama lietošana

 • 5. Saites uz trešo pušu Tīmekļa vietnēm

 • 6. Atbildība

 • 7. Garantijas

 • 8. Atbrīvošana no atbildības

 • 9. Atbildība par lietotājvārdu un paroli

 • 10. Vispārīgi

 • 11. Piemērojamie tiesību akti

 • Adreses